เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา


ทรัพย์สินทางปัญญา

Advertisements

ส่งงาน INFOGRAPHIC

ให้นักเรียนชั้น ม.3/1-3/2 ส่งงาน infographic เกี่ยวกับภาษาซีในหัวข้อนี้ โดยคลิกแสดงความคิดเห็นด้านล่าง (leave a comment) พร้อมอัพโหลดผลงานและชื่อ-นามสกุล ชั้นและเลขที่ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2558

ตัวอย่าง INFOGRAPHIC สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 -3/2

programming-language-evolution-c

PROGRAMMING-LANGUAGE-3

ที่มา: www.extremetech.comwww.udemy.com

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 /2557 ชั้นม.3และ ม.5

grade1-57

นักเรียน ม.5/10 แจ้ง URL ของบล็อกด้วยนะคะ

แจ้งให้นักเรียน ม.5/10 ที่สมัครใช้งานที่ http://www.wordpress.com เรียบร้อยแล้วให้แจ้งที่นี้ โดยใช้การคลิก ที่ leave a comment ด้านล่างกระทู้นี้  โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล เลขที่ และ URL ของบล็อกที่สมัครใช้งานเรียบร้อย  ตัวอย่าง  นางสาวสุดสวย  งามมาก เลขที่ 38  http://nunnaphat007.wordpress.com/

 

การสมัครใช้งานบล็อกที่ www.wordpress.com สำหรับนักเรียนชั้น ม.5/10

แจ้งคะแนนสอบก่อนกลางภาค 1/2557 รายวิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

คะแนนสอบเก็บคะแนน ก่อนกลางภาค 1/2557  (ครบทุกห้องแล้วนะคะ)

score1_57